USP

Unieke eigenschappen

10 jaar garantie

Door gebruik van duurzame materialen en een hoge productiekwaliteit, geeft Next Schoorsteensystemen B.V. 25 jaar garantie op de kunststof onderbak en 10 jaar* garantie op de kolom en op de BLITS. 

 * Geldt in kustgebieden alleen wanneer de metalen onderdelen  worden besteld met een 2-laags poedercoating.

Alle typen doorvoeren zijn te combineren

Bij het Next schoorsteen systeem zijn feitelijk alle doorvoeren binnen één schoorsteen eenvoudig te combineren. De beperking ligt in het feit of er voldoende binnenruimte is voor de gewenste kanalen en of de kappen voldoende vrij staan t.o.v. elkaar. Extra binnenruimte kan worden gerealiseerd door te werken met een Featherlight komom. Deze levert bij gelijke buitenmaat meer binnenruimte.

 

Als module te integreren in 3D applicaties

 

Virtueel bouwen is hot! Steeds meer bedrijven stappen af van het standaard 2D tekenen en schakelen over naar 3D. Een bouwwerk wordt dan feitelijk niet meer getekend, maar als het ware virtueel gebouwd. Mogelijke problemen bij de bouw worden hiermee voorkomen of tijdig onderkend. Echt modulair bouwen wordt hierdoor mogelijk.

Het Next Schoorsteensysteem leent zich uitstekend om te integreren in 3D applicaties, bijv. Revit. Aan enkele van onze klanten hebben wij reeds 3D modellen aangeleverd en deze gekoppeld aan hun vaste bibliotheek. Hierdoor kan met één druk op de knop een Next schoorsteen in het ontwerp worden toegevoegd inclusief prijsmodel. U kunt Next Schoorsteensystemen B.V. toegang geven tot uw intranet/extranet via bijvoorbeeld een webinterface waardoor zelf bestellingen automatisch voor u verzorgt worden.

Next Schoorsteensystemen B.V. is niet alleen op basis van haar systemen uniek en vooruitstrevend maar ook op het gebied van innovatie van bestel- en leveringsprocessen.

Met dit soort services toont Next Schoorsteensystemen B.V. aan klaar te zijn voor de toekomst.

 

Blijvend lekvrije prefab schoorsteen

 

Het principe van het gepatenteerde prefab Next Schoorsteensysteem is compleet anders als een traditioneel gemetselde schoorsteen. Hierdoor kunnen wij 10 jaar volledige garantie  geven op lekkage.

Bij een traditionele schoorsteen dient het hemel- en condenswater bovendaks te worden gehouden door middel van afdichting van de schoorsteen met trapsgewijze loodloketten. Zodra er water onder het lood komt, ontstaat lekkage. Vaak treedt lekkage pas na enkele jaren op door uitzakking van het lood. Het komt maar zelden voor dat een traditioneel gemetselde schoorsteen gedurende de gehele levensduur lekvrij blijft.

Een Next Schoorsteensysteem kent deze problemen niet. Door toepassing van een hoogwaardig geïsoleerde kunststof lekbak welke op de gewenste plek in het dakvlak wordt geplaatst. Deze UV-bestendige kunststof bak fungeert als waterdichte opvang voor het hemel- en condenswater. Het water dat in de bak komt wordt vervolgens net zoals bij een dakvenster over het dak afgevoerd. De gemetselde- c.q. steenstripskolom die als schoorsteen in de kunststof lekbak wordt geplaatst heeft geen taak meer op het gebied van het waterdicht afdichten en hoeft daarom niet van lood of loodvervanger te worden voorzien.

Door dit eenvoudige principe en de toegepaste hoogwaardige materialen behoort lekkage definitief tot het verleden.

De kostenbesparende schoorsteen

 

Een Next schoorsteen is goedkoper dan een traditioneel gemetselde schoorsteen.

Besparing op korte termijn:

  • Enorme tijdsbesparing

Eenvoudig en zeer snel te plaatsen”.

  • Lichtere constructie

Door de gewichtsbesparing van 60 tot 90% kan de onderconstructie lichter worden uitgevoerd.

  • Weinig expertise nodig

Door de eenvoud van de Next Schoorsteensystemen is elk systeem eenvoudig zonder veel kennis op te bouwen, ongeacht de positie op het dak. Uiteraard wordt er een uitgebreide en duidelijke montage-instructie meegeleverd. Verder kan er ten alle tijden een beroep worden gedaan op de kennis van Next Schoorsteensystemen B.V.

  • Weinig verschillende partijen

Een timmerman is voldoende om het prefab systeem compleet te plaatsen.

 

Besparing op lange termijn:

  • Nooit meer lekkage!

De materialen van ieder schoorsteensysteem zijn zeer duurzaam en niet onderhevig aan enige vorm van rot. De materialen zijn geselecteerd om de gehele levensduur van het bouwwerk mee te gaan. Hierdoor ontstaan in de toekomst geen reparatiekosten en sloopkosten.

  • Toekomstvast

Dienen er ooit nieuwe kanalen toegepast te worden in de schoorsteen, dan kunnen deze eenvoudig worden vervangen. Indien nodig kan de aluminium bovenplaat worden vervangen door een nieuw exemplaar met nieuwe sparingen.

Echt gemetselde schoorsteen

De kolom van een Next Schoorsteensysteem kan U ook zelf metselen. We leveren daarvoor een metselplateau met draadeinden en bovenplaat mee. Zo kan de kolom op de begane grond worden gemetseld en na plaatsen van de bovenplaat op het dak worden gehesen. Over afdichten met lood hoeft u zich geen zorgen te maken dat is er namelijk niet. De bijbehorende kunststof bak wordt vooraf in de dakopening geplaatst en na het inhijsen van de kolom is de schoorsteen klaar en waterdicht.

Niet zelf metselen, prima. Lever ons uw stenen en wij metselen de kolom vóór U. Een lichtgewicht kolom nodig, dat kan ook. Lever ons uw stenen. Wij zagen er strips van en leveren U kant en klaar een Featherlight kolom. Alles wat u dan nog moet doen is, volgens de door ons opgegeven maten, de opening in het dak maken en de lichtgewicht kunststof bak plaatsen. Daarna de kolom erin hijsen en de schoorsteen staat. Bij halfsteens kolommen is verankering aan de binnenzijde zelden nodig. Bij Featherlight kolommen zal dat door het lage gewicht vaker voorkomen. Wij rekenen bij elke levering altijd door of verankering nodig is. Is dat het geval dan wordt er automatisch een verankeringsset meegeleverd daar hoeft u niet om te vragen.  

Leverbaar in elke steensoort

Alle Next Schoorsteensystemen zijn uit te voeren in elk steenformaat, zoals Waal formaat, Hilversumsformaat, moduulformaat, IJsselformaat etc. Daarnaast zijn ook minder vaak gebruikte stenen, zoals keien en Clickbricks van Daas Baksteenfabriek eenvoudig toepasbaar.

Kortom: alle stenen die buiten toepasbaar zijn en waarvan een kolom kan worden gemetseld, zijn in principe geschikt om te verwerken in een Next Schoorsteen. Twijfel, neem contact met ons op.

 

Leverbaar op elke positie

De eenvoud van het Next Schoorsteensysteem maakt het mogelijk om op basis van maatwerk voor ieder type dak en op elke positie een systeem aan te bieden. Zonder hierbij concessies aan het uiterlijk te doen. Met enkele aanpassingen van het systeem kunnen wij oplossingen bieden voor bijvoorbeeld holle daken, bolle daken, hoekkepers met aansluiting op plat dak, doorlopend in het metselwerk, kilgoten etc. Het type dakbedekking kunt u opgeven bij uw aanvraag zodat daarmee rekening wordt gehouden. In principe kunnen wij voor iedere dakbedekking een systeem leveren, of het nu gaat om rieten-, pannen-, leien- of metalen daken.

 

Luchtdicht bouwen

 

De Next Schoorsteensystemen zijn met enkele aanpassingen geschikt te maken om de uitgangspunten van luchtdicht bouwen te volgen.

 

Next schoorstenen zijn volledig geïsoleerd

De Next Schoorsteensystemen zijn volledig geïsoleerd. Dit voorkomt de zogenaamde koudebruggen. Bij koudebruggen kan warme lucht van binnenshuis in contact komen met oppervlakten die de buitentemperatuur hebben. Bij lage buitentemperaturen condenseert daarbij de warme lucht en vormt waterdruppels op het koude oppervlak. Hoewel dit feitelijk geen lekkage is zorgt het wel voor wateroverlast. Bij de Next schoorsteensystemen zijn alle delen van het systeem die in contact komen met de buitenlucht geïsoleerd en zal dit probleem niet optreden!

Nog lichter; dan steenstrips

Is een halfsteens gemetselde kolom te nog zwaar voor het dak dan is er nog de Next Featherligh. Dit is qua uiterlijk een zelfde schoorsteen maar i.p.v. stenen gebruiken we steenstrips. Deze worden gezaagd van de originele stenen. Deze strips worden verlijmd op een cementgebonden plaat. Omdat ze door ons worden gezaagd van dezelfde stenen die gebruikt worden voor de rest van het pand veroudert de schoorsteen precies zoals de andere stenen en onstaat er nooit kleurverschil, iets wat bij toepassing van kunststof 'steenstrips' wel het geval is.

Omdat een gewone Next schoorsteen en een Next Featherlight qua uiterlijk en functionaliteit identiek zijn, is het ook mogelijk om op één dak een gewone en een Featherlight uitvoering te plaatsen.

 

Door de unieke opbouw is een Next schoorsteen een behoorlijk stuk lichter dan een traditionele schoorsteen welke is afgedicht met loodslabben. 

De gemetselde versie van de Next schoorsteen is 60 tot 70% lichter dan een traditionele schoorsteen. Dit komt omdat ten opzichte van een traditionele schoorsteen bij de Next schoorsteen de spouwmuur, de betonnen voetplaat, de betonnen bovenplaat, het onderdakse deel en het lood ontbreken.
Ter vergelijking: een Next schoorsteen van 760 x 760 x 1000mm weegt rond de 550kg. Bij een traditioneel uitgevoerde schoorsteen komt het gewicht al snel uit op 1500kg.

Featherlight lichtgewicht schoorsteen met steenstrips

Bij de Featherlight uitvoering is de kolom uitgevoerd als lichtgewicht variant. Hierbij worden de originele stenen door ons gezaagd tot steenstrips (hoek- en vlak). Het uiterlijk is identiek aan de gemetselde versie. Het gewicht is tussen de 85 en 92% lager t.o.v. een traditioneel gemetselde schoorsteen. Hierdoor is de Featherlight uitvoering op nagenoeg ieder dak mogelijk. 

Prefab schoorsteen is eenvoudig en snel te plaatsen

 

De grote kracht van een Next Schoorsteensysteem schuilt in de eenvoud. Niet voor niets wordt er vaak gezegd dat het een schoorsteensysteem is met de eenvoud van een dakraam. Een understatement vinden wij, want een Next Schoorsteen is veel eenvoudiger te plaatsen dan een dakraam. Voor een Next Schoorsteen zijn namelijk veel minder handelingen nodig. Dat de schoorsteen prefab geleverd wordt, draagt ook bij aan de tijdsbesparing tijdens het plaatsen.

Hieronder staan de handelingen die nodig zijn bij een doorsnee Next Schoorsteensysteem. Uitgangspunt van de specificatie is een eerste plaatsing in een nieuwbouwsituatie:

0,5 manuur – stellen profielen kolom
4,0 manuur – metselen kolom
1,0 manuur – voegen gemetselde kolom
0,5 manuur – zagen sparing in dak
1,0 manuur – plaatsen/monteren onderconstructie
0,5 manuur – plaatsen en stellen kunststof bak met gootstukken
0,5 manuur – plaatsen gemetselde kolom in kunststof bak en verankeren
_________ +
8,0 manuur totaal

Het bouwen van een vergelijkbare traditionele schoorsteen zal neerkomen op +/- 32 manuur (2 man, 2 dagen) exclusief plaatsen, doorvoeren aanbrengen, lood op het dak aanbrengen en kloppen.

De uiteindelijke tijdsbesparing door toepassing van het Next Schoorsteensysteem zal tussen de 26 en 30 manuren bedragen.

Schoorsteen zonder loketten

Loketten worden bij een Next Schoorsteensysteem niet toegepast. Ze zijn niet nodig voor de afdichting en zijn in de ogen van menigeen ontsierend. Daarbij is lood niet goed voor het milieu. Uiteraard is het altijd mogelijk om (sier)loketten in te metselen bijvoorbeeld bij vervanging van een schoorsteen op een woning die behoord tot een beschermd stadsgezicht.
Hiernaast is goed te zien wat het gevolg is van het ontbreken van de trapsgewijze loodloketten in uiterlijk van een gemetselde Next schoorsteen 

Veel ontwerpvrijheid

Omdat elk Next Schoorsteensysteem individueel en op maat wordt gemaakt, biedt dat U een enorme ontwerpvrijheid. De schoorsteen kan daardoor in meer dan een opzicht het hoogtepunt worden van de woning.

Next schoorsteensystemen zijn leverbaar tot de volgende afmetingen:

- Breedte: max. 2500mm
- Diepte: max. 2500mm
- Hoogte: max. variabel, door modulair te werken zijn grote hoogtes mogelijk.

Ze zijn leverbaar in de volgende vormen:

rechthoekig of vierkant (standaard), gebogen, rond, schuin en drie- tot achthoekig. Bij het toepassen van grote schoorstenen verzoeken wij u contact met ons op te nemen om uw ontwerp te laten toetsen. Hierbij kunnen wij u kosteloos adviseren en de verschillende opties doornemen. Wij gaan verder dan alleen leveren.